Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Syt ydw i'n benthyca DVDs yn y Brif Lyfrgell?

426 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 25, 2017   

 

Mae'r holl DVDs yn y Brif Lyfrgell yn cael eu cadw ar y silffoedd agored.  Gellwch naill ai fenthyca'r DVDs eich hun yn y ddesg hunan-wasanaeth neu fynd â hwy i'r ddesg gwasanaethau cwsmer.  Mae tag diogelwch ar yr holl DVDs ac felly bydd angen i chi fynd â hwy i'r ddesg gwasanaeth cwsmer cyn i chi adael y llyfrgell er mwyn i'r tag diogelwch gael ei dynnu. 

 

chat loading...