Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Sut ydw i'n cael mynediad at e-adnoddau (gan gynnwys e-lyfrau, e-gyfnodolion a chronfeydd data)?

87 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Sep 23, 2020   

 

******************************************************************************************************

**Sylwch: Mesurau dros dro rydym wedi eu gosod mewn lle dros oherwydd Coronafirws**

Rydym wedi newid y cwmpawd chwilio rhagosodedig yng nghatalog y llyfrgell i chwilio am e-lyfrau, e-gyfnodolion, cronfeydd data, papurau arholiad a thraethodau hir PhD digidol (E-Adnoddau Bangor). Bydd hyn yn golygu fod canlyniadau eich chwiliadau i gyd ar gael ar-lein.

Os ydych angen chwilio am erthyglau, bydd angen i chi ddewis y cwmpawd Chwiliad Erthyglau.

******************************************************************************************************

Mynediad at e-adnoddau ym Mhrifysgol Bangor:

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Prifysgol Bangor yn tanysgrifio i ystâd eang o adnoddau electroneg sy’n cynnwys e-lyfrau, e-gyfnodolion a chronfeydd data electroneg.  Gall staff a myfyrwyr cofrestredig gael mynediad at yr adnoddau hyn ar ac oddi ar y campws. 

Am gyfarwyddiadau ar ddefnyddio e-lyfrau, cliciwch yma.

I gael mynediad at ein  casgliadau o e-gyfnodolion a chronfeydd data bydd angen i chi gyrchu catalog y llyfrgell.

Mae catalog y llyfrgell wedi ei isrannu yn dri chwmpawd chwilio ( y tri dewis sydd yn ymddangos wrth i chi deipio eich allweddeiriau a gall gael eu dewis o’r gwymplen ar ochr dde'r blwch chwilio).

  • Popeth
  • Casgliadau Llyfrgell PB
  • Chwiliad Erthyglau

Mae’r cwmpawd chwilio Chwiliad Erthyglau yn chwilio ar draws danysgrifiadau cyfnodolion electroneg a mwy gan ddychwelyd canlyniadau sy’n cynnwys erthyglau cyfnodolion, erthyglau phapurau newydd a thrafodion cynhadledd.

Mae’r cwmpawd chwilio Casgliadau Llyfrgell PB yn chwilio ar draws eitemau printiedig rydym yn ei dal yn ein llyfrgelloedd megis llyfrau (gan gynnwys e-lyfrau), cyfnodolion fesul teitl, traethodau ymchwil a deunyddiau clyweled a.y.b.

Mae’r cwmpawd chwilio Popeth yn chwilio am gyfuniad o’r ddau gwmpawd arall.  Gallwch gyfyngu eich canlyniadau chwilio i adnoddau electroneg yma drwy ddewis Opsiynau Llawn Ar-lein o dan Dangos yn Unig o’r rhestr Mireinio fy Nghanlyniadau ar dde'r sgrin.

Os ydych yn chwilio yn benodol am erthyglau cyfnodolion, rydym yn awgrymu i chi ddefnyddio’r cwmpawd Chwiliad Erthyglau, ond cofiwch gan fod y catalog y llyfrgell yn chwilio ar draws ein holl gasgliad o gyfnodolion tanysgrified a chronfeydd data, bydd yn debyg y byddwch yn derbyn nifer fawr o ganlyniadau.

Yn ffodus, mae’r catalog yn cynnig modd i chi gyfyngu eich chwiliadau o ran dyddiadau, math o adnodd (erthygl cyfnodolyn neu erthygl papur newydd) a phwnc.

Os ydych yn dal i dderbyn gormod o ganlyniadau, dylech feddwl am ychwanegu allweddeiriau ychwanegol neu adolygu eich termau chwilio.

 

I lawrlwytho erthygl o’ch canlyniadau, gallech glicio ar y cyswllt Lawrlwytho Erthygl.

O dro i dro, efallai na fydd  y cyswllt i lawr-lwytho yr erthygl yn ymddangos, pan fydd hyn yn digwydd, bydd angen i chi glicio drwodd i dudalen y cyhoeddwyr drwy’r cyswllt Testun Llawn ar gael.

Efallai byddwch hefyd yn darganfod bod yr erthygl yn cael ei ddarparu gan fwy nag un cyhoeddwr. Gofalwch fod yr amrediad dyddiadau a fydd yn ymddangos yn gyd fynd a'r dyddiad y cafodd eich erthygl ei gyhoeddi.

Bydd angen chi yno chwilio’r dudalen am y cyswllt i lawr-lwytho’r ddogfen PDF.

Os ydych am chwilio cyfnodolyn electroneg benodol, gallwch un ai deipio ei deitl i’r blwch chwilio, neu gallwch glicio ar y cyswllt Chwilio am E-Gyfnodolion uwchben y blwch chwilio ar y catalog.

Bydd hy yn mynd a chi at ein tudalen Browzine lle gallwch chwilio am eich cyfnodolyn fesul teitl, ISSN yn y blwch chwilio, neu bori'r teitlau fesul pwnc.