Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Oes angen i mi ddychwelyd neu adnewyddu fy menthyciadau yn ystod yr argyfwng coronafirws?

15 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Apr 29, 2020   

 

Bydd yr holl eitemau sydd ar fenthyg ar hyn o bryd, gan gynnwys benthyciadau rhwng llyfrgelloedd, yn cael eu hadnewyddu'n awtomatig hyd nes y clywir yn wahanol.

 

Ni chodir unrhyw ddirwyon.  

 

Nid oes rhaid i chi ddychwelyd unrhyw lyfrau ond os ydych yn gadael Bangor ac na fyddwch yn dychwelyd y flwyddyn nesaf, gallwch adael llyfrau llyfrgell yn y biniau dychwelyd llyfrau yn y Swyddfa Neuaddau ar safle Ffriddoedd neu safle'r Santes Fair.

 

Gall myfyrwyr Wrecsam adael llyfrau yn y bin llyfrau arferol y tu allan i'r llyfrgell.

 

 

chat loading...