Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Allai archebu deunydd drwy’r gwasanaeth Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd yn ystod yr argyfwng coronafirws?

117 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar May 12, 2020   

 

Mae’r gwasanaeth Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd yn parhau i weithredu ond gyda rhai cyfyngiadau.
 

Gallwn ond gyflenwi eitemau sydd ar gael yn electroneg megis erthyglau cyfnodolion a phenodau o lyfrau.
 

Ni allwn archebu copïau printiedig ar hyn o bryd ond os oes angen pennod arbennig mewn llyfr arnoch, rhowch rif y bennod, rhif y tudalennau a theitl y bennod yn y blwch nodiadau yn y ffurflen archebu ar-lein ac fe wnawn geisio cael copi i chi os bydd y llyfr ar gael yn electroneg gan ein partneriaid.

 

Os ydych angen llyfr cyfan, gallwch wneud cais trwy ein gwasanaeth Mwy o Lyfrau. Os bydd y Llyfrgell yn penderfynu prynu llyfr ar sail eich awgrym, byddem yn ymdrechu i archebu copi yn electroneg.

 

Mae’r broses o archebu drwy Fenthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd i’w gweld yma.

 

 

chat loading...