Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Lle allai argraffu fy ngwaith yn ystod yr argyfwng coronafirws?

54 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar May 07, 2020   

 

Gallwch gael mynediad at Gyfrifiaduron Personol rwydwaith y Brifysgol yn y safleoedd canlynol:

 

CR1 a CR2 ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau

Alaw yn safle'r Ffriddoedd

Ystafell gyfrifiaduron Barlows yn safle'r Santes Fair.

 

Gallwch argraffu, sganio a llungopïo o’r peiriant yn CR1

 

Cofiwch gadw pellter cymdeithasol o 2 fetr yn unol â chanllawiau'r llywodraeth.

 

Mae credydau argraffu ar gael i’w prynu ar-lein yma.

 

chat loading...