Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Sut ydw i’n archebu llyfrau trwy’r gwasanaeth Clicio a Chasglu yn ystod yr argyfwng coronafirws?

1266 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 04, 2021   

 

 

Er mwyn ateb y galw am eitemau o’n casgliadau printiedig ac i gydymffurfio a chanllawiau iechyd a diogelwch a mesurau cadw pellter cymdeithasol, mae’r Llyfrgell yn treialu gwasanaeth Chlicio a Chasglu diogel di-gyffwrdd. Bydd myfyrwyr cofrestredig ac aelodau staff yn gallu gwneud cais am eitemau i’w casglu ar adeg wedi ei drefnu o flaen llaw.

Mae’r gwasanaeth nawr ar gael ar gyfer eitemau a gedwir ym mhob Llyfrgell.  Bydd angen casglu eitemau a archebwyd yn Wrecsam, o'r llyfrgell yn Wrecsam.

I archebu eitemau, ewch at gatalog y llyfrgell a gofalwch eich bod yn mewngofnodi yn nhop y gornel dde’r sgrin.

 

Er mwyn chwilio am lyfrau printiedig, bydd angen i chwi chwilio trwy’r cwmpawd Casgliadau Llyfrgell PB.

 

Teipiwch deitl y llyfr yr ydych yn chwilio amdano, mae’n helpu ychwanegu cyfenw'r awdur os bydd y teitl yn un cyffredin.

 

Pan fyddwch yn darganfod eich llyfr yn y rhestr ganlyniadau, cliciwch ar deitl y llyfr i agor y record llawn.

 

Os byddwch wedi mewngofnodi, byddwch yn gweld cyswllt i roi cais ar y llyfr Gwneud cais (neilltuo copi), cliciwch ar y cyswllt a byddwch yn cael eich annog i fewnbynnu Man Casglu. Dewiswch y llyfrgell lle y dymunwch gasglu eich eitem ohono. Os oes gennych sylwadau neu anghenion penodol am y cais, gallwch eu hysgrifennu yn y blwch Sylw. Cliciwch y botwm Cais i osod y cais.

 

Pan fydd eich eitemau yn barod i’w casglu, fe wnawn eich e-bostio i drefnu amser priodol. Bydd angen i chi ateb yr e-bost i gadarnhau'r apwyntiad neu awgrymu amser arall os nad yw’r amser yn gyfleus i chi. Bydd amseroedd casglu ar gael rhwng Ddydd Llun - Ddydd Gwener 9am - 5pm (9am - 2pm Ddydd Llun - Ddydd Iau yn Wrecsam)

Gofynnwn i chi beidio â thrafaelio i’r Llyfrgell nes eich bod wedi derbyn yr e-bost i gadarnhau amser.

Bydd angen i chi ddod a’ch cerdyn myfyriwr gyda chi. Os byddwch wedi penodi rhywun i gasglu y llyfrau ar eich rhan, gofalwch eich bod wedi trefnu hyn gyda ni yn eich gohebiaeth i’r e-bost cadarnhaol.

Pan fyddwch yn cyrraedd y Llyfrgell, gofynnwn yn garedig i chi i ddefnyddio'r hylif glanhau dwylo a chadw at ein mesurau cadw pellter cymdeithasol 2m.

Pwyswch y botwm intercom yng nghyntedd y Brif Llyfrgell i adael i staff y llyfrgell wybod eich bod yn disgwyl a byddent yn agor y drysau i chi. Yn y man casglu, fe wnaiff ein staff ofyn i chi ddod ymlaen i dderbyn eich llyfrau, byddent wedi cael eu benthyg i’ch cyfrif llyfrgell yn barod. Bydd mannau casglu penodol ar gael yn y llyfrgelloedd eraill lle bydd staff Llyfrgell yn gofyn i chi ddangos eich cerdyn myfyriwr cyn gofyn i chi gamu ymlaen i gasglu eich llyfrau

Sylwch.

  • Ar hyn o bryd bydd angen casglu deunydd Wrecsam o'r Llyfrgell yn Wrecsam.
  • Gofynnwn i chi adael 2 ddiwrnod gwaith rhwng gosod eich cais a derbyn eich amser casglu.
  • Os byddwch yn dewis i gasglu'r eitem o gangen llyfrgell wahanol i'r un sy'n cadw'r llyfr, gall gymryd diwrnod neu ddau ychwanegol i'r eitem gael ei ddosbarthu.
  • Amcan y gwasanaeth yw galluogi defnyddwyr i gael mynediad brys at ein casgliadau llyfrau, dylid ceisiadau gael eu casglu o fewn yr wythnos. Ni allwn brosesu ceisiadau am lyfrau a fydd eu hangen yn y dyfodol.
  • Mae’r gwasanaeth wedi ei gyfyngu i fyfyrwyr cofrestredig ac aelodau staff  yn unig. Ni allwn ymestyn y gwasanaeth i gynnwys aelodau LINC y Gogledd, Sconul ac aelodau cysylltiol eraill ar hyn o bryd.
  • Os na allwch fynychu'r amser sydd wedi ei benodi yn eich apwyntiad, gofynnwn i chi yrru e-bost at iss808@bangor.ac.uk i drefnu amser priodol cyn gynted â phosib.
  • Os ydych yn cael unrhyw broblem yn gosod ceisiadau, neu os oes unrhyw gwestiwn neu bryder, gallwch ein e-bostio at library@bangor.ac.uk

 

 

chat loading...