Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Lle allai ddod o hyd i hen bapurau arholiad?

56 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Nov 19, 2020   

 

Nid yw'r Llyfrgell bellach yn gyfrifol am gadw hen bapurau arholiad ac nid ydynt ar gael mwyach drwy gatalog y Llyfrgell.

Rydym yn disgwyl cadarnhad o'r broses newydd o gael mynediad at hen bapurau arholiad, ac fe wnawn gyhoeddi'r broses newydd yma, unwaith y cawn y cadarnhad.

Yn y cyfamser, os ydych angen mynediad at hen bapurau, byswn yn awgrymu i chi gysylltu â Threfnwr y Modiwl neu eich tiwtor am fanylion pellach.

 

chat loading...