Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Allai ddychwelyd fy menthyciadau i'r llyfrgell yn ystod yr argyfwng coronafirws?

22 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 07, 2020   

 

Nid oes rhaid i chi ddychwelyd unrhyw lyfrau ar hyn o bryd ond os hoffech ddychwelyd eich benthyciadau, mae yna finiau dychwelyd llyfrau yn y Swyddfa Neuaddau ar safle Ffriddoedd neu safle'r Santes Fair. Mae yno hefyd fin dychwelyd yng nghyntedd y Brif Lyfrgell sydd ar gael rhwng 9:00am ac 5:00pm Dydd Llun i Ddydd Gwener. 

 

chat loading...